In eenvoud toont zich de meester. Vormgeving en de gebruikte materialen staan in relatie tot de ruimte waarin de verlichting zijn plaats vindt.